Organigramme

Organigramme du SC ELL

Devant (gàd): Yves HAHN, Philippe JAAQUES, Chris RECKEL, Conny KAUFMANN, Mandy ANTONY, Eloi WEIS, Alain EVEN, Romain MERSCH

Arrière: Paul WILWERDING, Kim MÜLLER, Pit RECKINGER, Alain BACK, Jean SCHMARTZ, Steve GEREKE, Henri RASQUE, Jean Michel WAHL

COMITE

Président

Jean Michel WAHL

Vice-Président

Henri RASQUE

Secrétaire

Paul WILWERDING

Trésorier

Alain BACK

Membres

Jean SCHMARTZ, Kim MÜLLER (prés. Supporter-Club), Chris RECKEL, Eloi WEIS, Mandy ANTONY, Alain EVEN, Philippe JAAQUES, Conny KAUFMANN, Yves HAHN, Pit RECKINGER, Steve GEREKE, Romain MERSCH

Réviseurs de caisse

Jean-Claude KEMMER, Angelo CARDINALI

Représentants "Entente Jeunesse Atertdaul"

Jean Michel WAHL, Kim MÜLLER

STAFF TECHNIQUE

Seniors 1

Alain THUNUS (entraîneur, GSM: +352 661 752 663)

Joel SCHNEIDER (entraîneur-adjoint, GSM: +352 621 654 565)

Seniors Réserves

Mike BRIMMEYER (entraîneur, GSM: +352 621 231 032)

David DE BRUYN (entraîneur-adjoint, GSM : +352 691 291 084)

Vétérans

Steve GEREKE (responsable, GSM: +352 691 861 686)

Coordinateur sportif

Paul WILWERDING (GSM: +352 621 141 406)

Dames 1

Paul WILWERDING (entraîneur, GSM: +352 621 141 406)

Dames 2

Isabelle KRUCHTEN (entraîneur, GSM: +352 671 014 066

Cadettes

Paul WILWERDING (entraîneur, GSM: +352 621 141 406)

Jeunes Filles

Isabelle KRUCHTEN (responsable et entraîneur Jeunes Filles 1, GSM: +352 671 014 066)

Andreia CORREIA (entraîneur Jeunes Filles 2, GSM: +352 621 720 782)

Coordinateur section féminine

Paul WILWERDING (GSM: +352 621 141 406)

NUMEROS UTILES

Café des Sports - beim Margot

Tél.: +352 23 62 12 62

Buvette

Tél.: +352 23 62 99 01

Actualités extra-sportives

Impressions Marche Populaire IVV du 21.02.2021

8. Marche Populaire IVV zu ELL - 50 Joer Sporting Club ELL

Den 21. Februar 2021 war déi 27. Randonnée VTT an déi 8. Marche Populaire IVV am Kader vum 50ten Anniversaire vum Sporting Club Ell geplangt.

Leider kount d’Randonnée VTT durch d’Covid-Kris nit organiséiert ginn, de Risiko war ze grouss. An och eis Belsch Frënn, déi ëmmer zuelräich präsent waren, kounten duerch Covid-Restriktiounen nit an eist d’Ländche kommen.

Trotzdeem ass decidéiert ginn, d’Marche Populaire z’organiséieren, an dat wéi gewinnt zesummen mat eise Frënn Amis des Marcheurs de la Haute-Sûre. Et war déi 8. Marche respektiv déi éischt Manifestatioun am Kader vum 50ten Anniversaire vum Eller Fussball.

Et war gewosst, dass dëss Editioun nimools ging dee groussen Undrang hunn wéi déi Joeren virdrun. D'Organisatioun stung ganz am Zeechen vun de strenge « Mesures Sanitaires », déi och strikt agehale goufen. De Revenu vun dëser Organisatioun war limitéiert, wëll Iessen a Gedrénks verbuede waren. Den Objektiv war eisen treie « Clienten » eng Marche am schéine Westen unzebidden an esou d’Traditioun bäizehaalen.

Ech wëll awer op dëser Plaz e klenge Réckbléck maachen, wat d’Participatiounen ab 2014 ugeet: 2014: 832 Leit, 2015: 891, 2016: 615: 2017: 1.255, 2018: 1.088, 2019: 1.648, 2020: 780.

Bei der 8. Editioun vum 21-02-2021, déi wéi gesot matten an der Covid-Kris stattfound huet, waren trotzdeem 580 Leit op Ell koum fir d’idyllisch Parcouren vu 6 oder 12 km ze trëppelen. D'Wieder huet och matgespillt an esou hunn all d'Marscheuren sech zu Ell wuel gefillt an e Stéck vu Fräiheet an dëser nit einfacher Zäit genoss.

Camille Godelet