SC Ell News

  • scell.lu
  • Den ELLoween-Bal 2021 ass AUSVERKAFT!

Den ELLoween-Bal 2021 ass AUSVERKAFT!

par Philippe Jaaques

Nodeems bal all eis Manifestatiounen, an domat och den Elloween-Bal, lescht Joer wéinst bekannten Emstänn leider hu missten ofgesot ginn, si mir vum SC ELL ëmsou méi frou iech matdeelen ze kënnen, dass den Elloween-Bal dëst Joer wéi gewinnt den 31. Oktober wäert statt fannen.

Weider Informatiounen fannt dir hei Elloween-Bal (SOLD OUT)

Retour